Studentensport in Utrecht

Utrecht is de grootste studentenstad van Nederland. Naast studeren is het natuurlijk van belang dat er ook voldoende ruimte is voor ontspanning, vandaar dat Utrecht ook een groot aanbod van verschillende sporten heeft. Sporten kan zowel individueel als in teamverband, bij een vereniging of op basis van een cursus.
Voor de verenigingen geldt dat zij onder een bepaald cluster vallen. Elk cluster wordt vertegenwoordigd door een clustervoorzitter.
Hieronder een overzicht van de clusters met de bijbehorende sporten en verenigingen en eventueel een internetlink naar de site van deze vereniging.

Voor mensen die meer willen weten over het actuele sportaanbod aan cursussen en dergelijke, verwijzen we graag naar de site van Olympos.

VaandelInfra

VaandelOosters

VaandelVeld

VaandelWater

Vaandelzaal